خرید تور تابستان

آیا گرایش مردم ایران به نیکوکاری کم شده است؟

رپورتاژ آگهی

چکیده : حال با توجه به ‌ضرورت وجود داده‌های به‌روز و علمی حوزۀ نیکوکاری، پیمایـش ملـی «گرایـش مـردم ایـران بـه نیکـوکاری» بـه اهتمـام مجموعـه خیـر مانـدگار (واحد اطلس خیر ایران) و دانشـگاه فردوسـی مشـهد باهـدف کلـی سـنجش گرایـش و نگرش‌هـای خیرخواهانـه مـردم ایـران در زمسـتان ۱۴۰۱ انجام گرفتـه اسـت.

آیا گرایش مردم ایران به نیکوکاری کم شده است؟

طرح پیمایش ملی

در بسیاری از مواقع پیش آمده که گزاره‌های مختلفی را درباره وضعیت خیرخواهی جامعۀ ایران شنیده‌ایم. گزاره‌هایی چون «گرایش مردم ایران به نیکوکاری کم شده است!»، «ایرانیان مردم نیکوکار و انسان‌دوستی هستند.» و «مردم ایران کلاً کار خیر را دوست دارد.» و موارد مشابه دیگری. این گزاره‌ها معمولاً بر اساس تجربیات افراد بوده و هیچ‌کدام مبنای پژوهشی ندارند. اما فهمیدن آنکه آیا این گزاره‌ها واقعیت وضع نیکوکاری در جامعه ما را ترسیم می‌کنند یا نه نیازمند انجام پژوهش‌های علمی و دانشگاهی است.

در سال‌های اخیر بسیاری از فعالین حوزه خیرخواهی از فقدان داده‌ها و اطلاعات دقیق در این حوزه گلایه کرده‌اند، نبود اطلاعات شفاف منجر شده تا برخی از خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نتوانند با استناد به منابع و آمارهای علمی دقیق در حوزه فعالیت خود تصمیم‌گیری صحیحی داشته باشند. برای مثال، فهم پاسخ درست به همین سؤال که «آیا گرایش مردم ایران به نیکوکاری کم شده است؟» می‌تواند باعث شود تا خیرین، فعالین حوزۀ خیرخواهی و همچنین سیاست‌گذاران مربوط دست به ایجاد تغییر زده و در روند بهبود وضعیت گام بردارند.

حال با توجه به ‌ضرورت وجود داده‌های به‌روز و علمی حوزۀ نیکوکاری، پیمایـش ملـی «گرایـش مـردم ایـران بـه نیکـوکاری»بـه اهتمـام مجموعـه خیـر مانـدگار (واحد اطلس خیر ایران) و دانشـگاه فردوسـی مشـهد باهـدف کلـی سـنجش گرایـش و نگرش‌هـای خیرخواهانـه مـردم ایـران در زمسـتان ۱۴۰۱ انجام گرفتـه اسـت. شما می‌توانید برای خواندن گزارش رونمایی از این پیمایش لینک زیر را دنبال کنید:

پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری رونمایی شد

روش پژوهشی 

پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری تا مواردی چون گرایش مردم ایران به نیکوکاری، میزان عضویت داوطلبانه ایرانیان در نهادهای نیکوکارانه، تعیین ترجیحات مردم ایران در انواع و اشکال مختلف نیکوکاری، انگیزه‌های مردم ایران برای نیکوکاری، میزان اعتماد به سازمان‌های نیکوکاری در ایران و در نهایت عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نیکوکاری را در جامعۀ ایرانی با تکیه بر روش علمی بررسی کند.

در این پیمایش، پژوهشگران تلاش کردند تا پیش از هر چیز چارچوبی مفهمی را برای پژوهش تعیین کرده و تعاریفی را از امر خیر و نیکوکاری اراده دهند، در اینجا تلاش شده تا ببینیم که واژۀ نیکوکاری در میان ایرانیان و در فرهنگ ایرانی چه مصادیقی دارد و پژوهــش حاضــر بنــا بــر اهــداف تعییــن شــده و متناســب بــا نــوع و حجــم جامعــه آمــاری از روش آنلایــن تلفنــی بــرای جمع‌آوری داده‌ها اســتفاده می‌کند و شـیوه نمونه‌گیری از جامعـه، طـرح نمونه‌گیری تصادفـی طبقه‌ای بـا تخصیـص متناسـب بـا حجـم هـر طبقـه اسـت کـه در آن استان‌های کشـور طبقـات جامعـه هسـتند.

یکــی از اهــداف اصلــی طرح‌های افکارســنجی و پیمایش‌های ملــی، ارائــه گزارش‌های آمــاری از وضعیــت کل کشــور به‌منظور تدویـن سیاست‌گـذاری اجتماعـی اسـت. پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری نیز می‌تواند رد راستای کمک به تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه نیکوکاری منبعی مهم باشد؛ بنابراین این پژوهش می‌تواند به بسیاری از سؤالات افراد درباره وضعیت خیرخواهی و خیریه‌ها در ایران به‌وِیژه فعالین حوزۀ نیکوکاری در به‌دست‌آوردن داده‌ها و سپس استفاده از آن‌ها در جهت تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی خیریه‌ها پاسخ داده و کمک بزرگی را در این مسیر به آنها کند.

داده‌های پیمایش 

برخی از مهم‌ترین داده‌هایی که در طول پژوهش پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری به دست آمده و می‌تواند مورد توجه علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالین حوزه خیر باشد عبارتند از: 

  • حدود 81 درصد از پاسخگویان در طول یک ماه اخیر صدقه داده‌اند و 58/81 درصد از آن‌ها به متکدیان خیابانی کمک کرده‌اند. 
  • تنها 19/90 درصد از پاسخگویان در یک نهاد یا سازمان نیکوکاری عضویت دارند. 
  • ایرانیان بیشتر تمایل دارند از طریق اهدای مالی کمک کنند، حدود 67 درصد از پاسخگویان روش کمک مالی را از بین سایر روش‌ها ترجیح داده‌اند. 
  • در میان انگیزه‌های ایرانیان از انجام کار خیر، رضایت خداوند با 50 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. 

حال اگر همچنان این سؤال برای شما باقی مانده که «آیا گرایش مردم ایران به نیکوکاری کم شده است؟» می‌توانید پاسخ این سؤال به همراه داده‌های دیگر را در این گزارش بخوانید:

گزارش پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا