موضع الله کرم علیه سعید طوسی: اشد مجازات و محاكمه حاميانش

«حسین الله کرم» از لیدر جریانی که به نام حزب الله فعالیت می کند، در اینستاگرام خود متنی را به عنوان «بيانيه شوراى هماهنگى حزب اله درباره فساد اخلاقى سعيد طوسى و حاميان او» منتشر کرد. به گزارش انصاف نیوز، متن آقای الله کرم در پی می آید با این توضیح که عبارت داخل این … ادامه خواندن موضع الله کرم علیه سعید طوسی: اشد مجازات و محاكمه حاميانش