پاسخ حامیان سعید طوسی به بیانیه‌ی الله‌کرم: «حکم برائت محتمل است»!

حامیان سعید طوسی، قاری جنجالی که پرونده ی او حالا مراحل قضایی را طی می کند، در بیانیه ای که در تلگرام منتشر کرده اند، در پاسخ به بیانیه ای که به قول نویسندگان این بیانیه، «منتسب به حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله» است [لینک]، از احتمال بالای صدور رای حکم تبرئه برای آقای طوسی … ادامه خواندن پاسخ حامیان سعید طوسی به بیانیه‌ی الله‌کرم: «حکم برائت محتمل است»!