افشای یک دروغ آقای کیهان درباره ی خاتمی و هاشمی

در حالی که رسانه های دست چندم اصولگرایان به ادعای این که نقل قولی از ویکی لیکس کرده اند، هاشمی و خاتمی را مشوق تحریم ها علیه ایران متهم کرده اند، بررسی اسناد ویکی لیکس دروغ بودن این ادعا را ثابت می کند. شنبه شب نیز حسین شریعتمداری، مدیر مسوول تندروی روزنامه ی کیهان این … ادامه خواندن افشای یک دروغ آقای کیهان درباره ی خاتمی و هاشمی