«محصوران محاکمه شوند علنی و قانونی»

یکی از مخاطبان انصاف نیوز به نام «ایرانی» در کامنتی برای یادداشت تحلیلی «راه رفع حصر چیست؟» [لینک]، دراره ی محصوران میرحسین موسوی و مهدی کروبی  نوشت:

«از آن عزیزان در حصر خبر کمی به بیرون درز می کند و ما تنها اطلاعی که از موضع آنها داریم این است که چندین بار تقاضای محاکمه علنی کرده اند.

همه ما در حال نظر دادن و مطالبه هستیم، بدون در نظر گرفتن خواسته و نظر عزیزان در حصر! گویی که آنها هنوز به سن قانونی نرسیده اند و به ما وکالت داده اند. البته این موضوع جنبه ملی هم دارد و آن چند نفر نمایندگی بخشی از جامعه ایران را می کردنند.

به نظر من اول باید تقاضای قانونی برای دیدار و حق داشتن وکیل کرد و نسبت به دیدگاهای این عزیزان مطالبات قانونی را پی گرفت.

اگر آنها هم چنان بر محاکمه ی علنی اصرار می ورزند، پس طرح آشتی ملی و طرح های ریش سفید مآبانه و مصلحت اندیشی، دیگر معنا ندارد و شاید هم در این صورت، اصول فدای مصلحت اندیشی نشود.

و با شناختی که ما از این عزیزان در حصر داریم، بعید است که از اصول خود دست بکشند و پی همه چیز را به تن خود مالیده اند.

پس همان به، که محاکمه علنی و قانونی مطالبه شود.

راه رفع حصر چیست؟

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

2 thoughts on “«محصوران محاکمه شوند علنی و قانونی»”

  1. قطعامطلب جناب ایرانی بسیارصادقانه ورهنمودشفاف وخواسته اکثریت جامع برگزاری دادگاه ومحاکمه علنی وقانونی همراه وکلای انتخابی محصوران .البته وضیعت مقصرین اصلی وکسانیکه باعث وبانی ماجرای سال۸۸شدند
    0    0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *