یادداشت دیگری در نقد ساختمان حرم امام خمینی

«علی اصغر شفیعیان» مدیر مسوول انصاف نیوز سال گذشته در نقد ساختمانی که به عنوان حرم امام خمینی بنا شده یادداشتی نوشته بود؛ این یادداشت به بهانه ی نقد مدیر مسوول روزنامه ی جوان [لینک] و پاسخ سایت جماران [لینک]، بازنشر می شود: چندی پیش روزنامه ی جمهوری اسلامی یادداشت مهمی در نقد فاصله ی … ادامه خواندن یادداشت دیگری در نقد ساختمان حرم امام خمینی