گزارش اولیه از چرایی و مقصران حادثه پلاسکو

رییس هیات گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو گفت: نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیه ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد. به گزارش ایلنا، محمد تقی احمدی رییس هیات گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو عصر … ادامه خواندن گزارش اولیه از چرایی و مقصران حادثه پلاسکو