گزارش پلاسکو حلقه مفقوده دارد

یک کارشناس مدیریت شهری با اشاره به انتشار گزارش هیئت بررسی حادثه پلاسکو این گزارش را توضیح واضحات دانست و گفت: آنچه از این گزارش به نظر می‌رسد، این است که حادثه پلاسکو بیشتر از آنکه به جهت سهل‌انگاری و بی‌توجهی‌ها صورت گرفته باشد براساس یک حادثه طبیعی بوده که احتمال آن در هر زمان … ادامه خواندن گزارش پلاسکو حلقه مفقوده دارد