قاضی پرونده «سعید طوسی» تغییر کرد

پدر یکی از شاکیان گفت: یکی از سه قاضی پرونده « سعید طوسی » قاری مطرح در دادگاه تجدید نظر عوض شد. آقای «د» پدر یکی از شاکیان این پرونده امروز در تماس تلفنی با دفتر انصاف نیوز گفت: امروز من با شعبه 56 تماس گرفتم. آن ها به من گفتند قاضی رمضانی که پیش … ادامه خواندن قاضی پرونده «سعید طوسی» تغییر کرد