عکس / ماندلا و مقامات ایرانی

انصاف نیوز: نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید آفریقای جنوبی، پنجشنبه درگذشت.

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f2-\u06f9-\u06f1\u06f5 \u06f0\u06f3:\u06f4\u06f5:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f2-\u06f9-\u06f1\u06f5 \u06f0\u06f3:\u06f4\u06f5:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f2-\u06f9-\u06f1\u06f5 \u06f0\u06f3:\u06f4\u06f5:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","headline":"\u0639\u06a9\u0633 \/ \u0645\u0627\u0646\u062f\u0644\u0627 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","name":"\u0639\u06a9\u0633 \/ \u0645\u0627\u0646\u062f\u0644\u0627 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","keywords":[],"url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/6346\/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c\/","description":"\u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632:\u00a0\u0646\u0644\u0633\u0648\u0646 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0644\u0627\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0636\u062f \u0622\u067e\u0627\u0631\u062a\u0627\u06cc\u062f \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","articleSection":"\u0622\u0631\u0634\u06cc\u0648","articleBody":"\u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632:\u00a0\u0646\u0644\u0633\u0648\u0646 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0644\u0627\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0636\u062f \u0622\u067e\u0627\u0631\u062a\u0627\u06cc\u062f \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ensaf-logo-t2.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/ensafnews","https:\/\/twitter.com\/ensafnews","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC3iKbWrqhPZgN_orWiK0bvA","https:\/\/www.instagram.com\/ensafnews","http:\/\/t.me\/ensafnews"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/www.ensafnews.com\/6346\/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c\/"},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/author\/admin\/"}}

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن