خبر یک زندانی از بازداشتی دیگر اوین

کانال تلگرامی «عبدالرضا داوری» از نزدیکان محمود احمدی نژاد که پس از زندانی شدن او نیز به روز می‌شود، به نقل از او نوشته است که امروز «رضا.گ نویسنده کتاب جنجالی ش.الف» را در کتابخانه‌ی زندان دیده است؛ کسی که به نظر «رضا گلپور» نویسنده‌ی کتاب «شنود اشباح» است. به گزارش انصاف نیوز، خبر این بازداشت چند … ادامه خواندن خبر یک زندانی از بازداشتی دیگر اوین