«مداح پاکتی» |۱| جریمه ۱۴ میلیون تومانی مداح گران فروش

«مداح پاکتی» عنوان یک پرونده‌ی گزارشی است. اظهارات سیاسی همراه با توهین برخی مداحان دوباره موضوع اقلیتی از آنها را داغ کرد که در قبال مداحی پاکت‌های چندین میلیونی و حتی چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. بخش‌های اول این پرونده، بازنشر مطالبی است که پیشتر رسانه‌ای شده بود. جریمه ۱۴ میلیون تومانی مداح گران فروش ۲۰ تیر ۱۳۹۵ … ادامه خواندن «مداح پاکتی» |۱| جریمه ۱۴ میلیون تومانی مداح گران فروش