«مداح پاکتی» |۲| یک ساعت ۲۰ – ۳۰ میلیون؟!

«مداح پاکتی» عنوان یک پرونده‌ی گزارشی است. اظهارات سیاسی همراه با توهین برخی مداحان دوباره موضوع اقلیتی از آنها را داغ کرد که در قبال مداحی پاکت‌های چندین میلیونی و حتی چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. بخش‌های اول این پرونده، بازنشر مطالبی است که پیشتر رسانه‌ای شده بود. درآمد غیرشفاف برخی مداحان: یک ساعت ۲۰ – ۳۰ میلیون؟! … ادامه خواندن «مداح پاکتی» |۲| یک ساعت ۲۰ – ۳۰ میلیون؟!