«مداح پاکتی» |۳| سعید حدادیان: اهل اینکه پاکت بگیریم نیستم

«مداح پاکتی» عنوان یک پرونده‌ی گزارشی است. اظهارات سیاسی همراه با توهین برخی مداحان دوباره موضوع اقلیتی از آنها را داغ کرد که در قبال مداحی پاکت‌های چندین میلیونی و حتی چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. بخش‌های اول این پرونده، بازنشر مطالبی است که پیشتر رسانه‌ای شده بود. سعید حدادیان: اهل اینکه پاکت بگیریم نیستم ۱۷ مهر ۱۳۹۵ … ادامه خواندن «مداح پاکتی» |۳| سعید حدادیان: اهل اینکه پاکت بگیریم نیستم