«مداح پاکتی» |۴| اتاق فکر مداحان

«مداح پاکتی» عنوان یک پرونده‌ی گزارشی است. اظهارات سیاسی همراه با توهین برخی مداحان دوباره موضوع اقلیتی از آنها را داغ کرد که در قبال مداحی پاکت‌های چندین میلیونی و حتی چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. بخش‌های اول این پرونده، بازنشر مطالبی است که پیشتر رسانه‌ای شده بود. اتاق فکر مداحان ۱۸ مهر ۱۳۹۵ روزنامه ی شرق در … ادامه خواندن «مداح پاکتی» |۴| اتاق فکر مداحان