«مداح پاکتی» |۵| زیر پوست ماجرای چک‌های جنجالی

«مداح پاکتی» عنوان یک پرونده‌ی گزارشی است. اظهارات سیاسی همراه با توهین برخی مداحان دوباره موضوع اقلیتی از آنها را داغ کرد که در قبال مداحی پاکت‌های چندین میلیونی و حتی چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. بخش‌های اول این پرونده، بازنشر مطالبی است که پیشتر رسانه‌ای شده بود. زیر پوست ماجرای چک‌های جنجالی ۱۸ مهر ۱۳۹۵ سایت فرارو: … ادامه خواندن «مداح پاکتی» |۵| زیر پوست ماجرای چک‌های جنجالی