مداح معروف: ۹۰۰ میلیون نوش جونش | حقوقدان: مالیات بدهید

«نجمه مکه‌ای»، خبرنگار انصاف نیوز: در حالی که یک مداح معروف در واکنش به دریافت ۹۰۰ میلیون تومان برای ۱۰ روز اول محرم از کارخانه‌ی «خونه […]» به انصاف نیوز می‌گوید «نوش جانش»، اما یک حقوقدان درباره ی درآمد و مبلغ دریافتی مداحان گفت: مداحان چون در مقابل خدمات پول دریافت می کنند قطعا شامل … ادامه خواندن مداح معروف: ۹۰۰ میلیون نوش جونش | حقوقدان: مالیات بدهید