Ads

0 کد خبر:73933

جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد

img

هیچکس ساختگی جاودانه نمی شود. جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد.

چه ساده اما حکیمانه با ما سخن گفت و چه جاودانه رفت: “زود قضاوت نکنیم و خدا را در شهر هم یاد کنیم”!

این همه مصیبت که می کشیم از فراموشی خدا در شهرآورد قدرت، شهرت، و مقام و هوس و تعلق است. صفهای شیفتگی به مقام و اختلاس جایی برای خدا و خیر و عدالت نمی گذارد.

آن ایمان و ادبی که تا بوسه بر پای پدر و مادر خم می شود، استحکامی می آفریند که اسلام انحرافی داعش را مچاله می سازد

نوشتن برای جوان شهید حججی، چپ و راست نمی شناسد. باید برای او نمناک و با وضو نوشت.

چه غریبند جاودانه های سرزمین من

فدای اشک های مادرت

زینب (س) هم سر به کجاوه گذاشت

چگونه بغض ها برای تو نترکد

ابوالفضل فاتح، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

انتهای پیام

کلمات کلیدی: -

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top