تاسس انجمن اسلامی دانشجویان آزاد تهران جنوب

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران‌جنوب با صدورِ بیانیه‌ای رسماً اعلامِ موجودیت کرد.

متن کامل این بیانیه که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته، به شرح زیر است:

“فعلِ اندیشیدن – در مستقل‌ترین وضعیتِ خود – متأثر از اندیشه‌ها و آراءِ پیش‌ازخود است، که امری طبیعی به نظر می‌رسد. جهانِ سرمایه‌محور، صنعتِ فرهنگ را می‌زاید و این فرزند، چارچوب ذهنِ بشر، و پی‌روِ آن، محیطِ زیستِ «تفکر» را به قالبِ تحمیلیِ خود خلاصه می‌کند. در چنین جهانی فهمِ آزادِ محیطِ پیرامونِ خود و هم‌چنین اندیشیدنِ آزاد و به‌دور از ساختارهای متداول، به مسائلِ گوناگونِ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی، مستلزم حاکم‌نکردنِ بینش‌ها یا مکاتبِ خاصِ فکری، بر جوانبِ فکر بشر است. انسانی که در این جهان می‌زید، سلیقه و عاداتِ خود را بدونِ بازاندیشی در آراءِ کنونی، به‌طور مستقیم از جامعه کسب می‌کند و آنجامعه، اسیرِ اندیشه‌هایی است که از ذهنِ جمعیِ خود برنخاسته‌اند، و یا اندیشه‌ورزانِ آنجامعه گرفتارِ تنگ‌ناهایی فکری شده‌اند که راه به جهانِ خارج‌ازذهن نمی‌برند.

رهاییِ اندیشه را می‌توان از فرآیندِ نقد و بیانِ آزادِ نقد، طلب کرد؛ نقدی که بتواند به اصولِ خود نیز، منتقدانه بنگرد. فراهم‌ساختنِ بسترِ نقدِ آزاد، مستلزمِ موجودیتِ فضایی برپایهٔ «فرهنگِ مدارا (رَواداری)» است که در آن، افراد تاب شنیدنِ دیدگاه‌های مختلفِ یک‌دیگر را دارند و همه برای بهترشدن، با آغوشِ باز به استقبال دیدگاه یک‌دیگر می‌روند.

سعیِ جنبش دانشجوییِ بازاندیشْ از آغاز تا کنون، پویایی و زایشِ فکریِ فعالانه در راستای به‌بودِ جامعه بوده‌است. تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجوییِ بهبودخواه، همیشه با «دگم‌اندیشی» و «تبعیت صِرف» سرِ ناسازگاری داشته‌اند و حوزهٔ اختیاراتِ جمع‌مایه و ترکیبی را جای‌گزینِ ساختارِ «فرمان و اطاعت» کرده‌اند. قشرِ دانشجو به مثابهٔ اقلیتی با نفوذِ اکثریت‌گونه، بی‌گمان نقشِ انکارناپذیری در آن‌چه که تا کنون جامعه را دگرگون ساخته، ایفا کرده، اما شاید چارچوب فکری خود را هنوز نقد نکرده‌است. از مهم‌ترین آسیب‌های جنبش دانشجویی می‌تواند پافشاری بر بینش‌های خاص و عدم بازنگری در بینش‌های موجود برای رسیدنِ به شالوده‌های فکریِ روبه‌جلو و تازه‌تر باشد، که ممکن است همین آسیب، مانع از موفقیتِ چشم‌گیرترِ جنبش دانشجویی شده باشد.

به اقتضای پیکرهٔ اجتماعیِ تأثیرپذیر و نه تأثیرگذار، و به منظورِ تغییر گام‌به‌گام این پیکره، هم‌چنین بهبود وضعیتِ دانشگاه و دانشجو، موجودیتِ «انجمن اسلامی دانشجویانِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب» اعلام می‌گردد.”

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن