ارزیابی پدر یک شاکی سعید طوسی از پیگیری‌های اخیر

در چند روز گذشته یک نماینده‌ی مجلس و دو کمیسیون مجلس در نامه‌هایی خواستار پیگیری و در جریان قرار گرفتن پرونده‌ی سعید طوسی شده‌اند. پدر یکی از شاکیان پرونده در این باره به آخرین پیگیری‌های خود اشاره کرد. وی درباره‌ی آخرین خبرها از پرونده‌ی شکایت از سعید طوسی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: هر سه … ادامه خواندن ارزیابی پدر یک شاکی سعید طوسی از پیگیری‌های اخیر