نقدی بر سخنان یوسف اباذری

«حمیدرضا جلایی پور»، جامعه شناس، در یادداشتی تلگرامی بر سخنان اخیر «یوسف اباذری» جامعه شناس، نوشت: جناب اباذری، در ابتدای سخنانشان در نشست شریعتی در دانشگاه تربیت مدرس گفتند: «اصطلاح سنت و مدرنیته امروزه و در دوران ما مد شده است اما در زمان دکتر شریعتی چیز دیگری با عنوان جامعه‌ی سرمایه داری باب بود. … ادامه خواندن نقدی بر سخنان یوسف اباذری