از آن بزرگ آقا بپرسیم که چه فایده‌ای از تحریک جوانان بردید

«محمدصادق جوادی حصار»، از اعضای مشهدی شورای مرکزی حزب «اعتماد ملی»، درباره‌ی تجمعات اعتراضی اخیر ضمن برشمردن عوامل ایجاد این اعتراض‌ها و راهکارهای مواجهه با نارضایتی‌ها، گفت: باید از آن بزرگ آقا بپرسیم که حالا چه فایده‌ای بردید از اینکه جوانان را تحریک کنید که شما نمی‌توانید کاری کنید؟ جوادی‌ حصار در گفت‌وگو با خبرنگار … ادامه خواندن از آن بزرگ آقا بپرسیم که چه فایده‌ای از تحریک جوانان بردید