تفسیر مهاجرانی از فیلم خبرگان رهبری

«سیدعطاءالله مهاجرانی» در تفسیر فیلمی که به تازگی از جلسه‌ی انتخاب آیت الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان در سال ۶۸ منتشر شده، معتقد است: «این فیلم نشانی از صداقت و صمیمیت درخشانی را بهمراه دارد. عالیترین سمت کشور را به کسی پیشنهاد می‌کنند و او با برافروختگی پای بر نفس خود می گذارد و نمی‌پذیرد». … ادامه خواندن تفسیر مهاجرانی از فیلم خبرگان رهبری