نامه شورای احیای انجمن‌های اسلامی به روحانی (+اسامی)

انجمن‌های اسلامی دانشجویان ۱۲ دانشگاه به همراه شورای احیای انجمن اسلامی ۳۵ دانشگاه کشور با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، خواستار حمایت و توجه ویژه دولت و شخص رییس‌جمهور برای سامان یافتن نهاد دانشگاه شدند.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این نامه به همراه اسامی مندرج در ذیل آن در پی می آید:
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام و ایام به کام
بیش از نه ماه از تصدی حضرتعالی در سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران می گذرد. بی گمان جنابعالی در این مدت نه چندان طولانی بیش از پیش به ابعاد بحرانیِ دشواری ها و تنگناهایی که کشور ما را فراگرفته است آگاهی یافته اید. بحران هایی عمیق که عرصه های گوناگون حیات فردی و اجتماعی ملت ما را متاثر ساخته و چشماندازهای فردا را غبارآلود کرده است.
پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، که با مشارکت گسترده، آشتی جویانه و اثربخش گروه های مختلف اجتماعی حاصل شد روزنه ای از امید برای بازگشت از کوره راههای پیموده شده و ترمیم زخم های وارد آمده بر پیکر جامعه ایران گشوده است. این امید مهمترین سرمایه گذشته و اکنون ماست و زنهار که به عبث بینجامد.
جناب آقای رئیس جمهور!
به عنوان یک دانشآموخته علوم انسانی و دولتمردی باسابقه، نیک می دانید که برای غلبه بر مشکلات موجود و برونرفت از بحران کنونی، راه حلی یگانه، جامع و کوتاه مدت وجود ندارد و عبور از بحران از یک سو در گرو گفتگو، تعامل انتقادی نخبگان، فعالان و نهادهای مدنی با دولت تدبیر و امید است، و از سوی دیگر نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری و لازمی است که ممکن است در کوتاهمدت به تشدید فشارها بر بعضی گروهها و اقشار اجتماع منجر شود. در این میان نقش “جامعه مدنی” در اقناع این گروهها پیرامون تصمیمات اجتنابناپذیر دولت و حفاظت از پایگاه اجتماعی و مردمی آن بسیار برجسته خواهد بود. کوتاه سخن آن که دولت تدبیر و امید همچنان که ثمره حضور و همراهی “جامعه مدنی” و گروه های مختلف اجتماعی بود، تنها با همراهی و همگامی آنها قادر به پیمودن این راه خواهد بود.
جناب آقای دکتر روحانی!
دانشگاه از دیرپاترین نهادهای خردورزی در جامعه ایران و بخشی مهم و ارزشمند از جامعه مدنی است. ذات جستجوگر، پویا و انتقادی از دانشگاه بهترین محمل برای گفتگو و تعامل انتقادی میان صاحبان اندیشه های گوناگون و جستجوی راه های برون رفت از تنگناهای کنونی ساخته است. گستردگی این نهاد که میلیون ها جوان از لایه های مختلف اجتماعی، هزاران استاد صاحب رای و صدها نخبه را در بر گرفته و تا دورترین نقاط کشور گسترده شده است، دانشگاه را به یکی از مهم ترین امکان های جامعه برای گذار از این سال های دشوار مبدل ساخته است، امکانی که نمیتواند و نباید نادیده انگاشته شود.
بی گمان آگاهی از همین ظرفیت نهاد دانشگاه بود که شما را به طرح پرسش پیرامون چرایی سکوت دانشگاهیان برانگیخت. سکوتی که دست کم در مورد یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت، یعنی توافق نامه ژنو تاکنون جز با هیاهوی مخالفان افراطگرا شکسته نشده است.
جناب آقای دکتر روحانی!
اظهارنظر و بررسی منصفانه این دستاورد و حمایت دانشگاه از تصمیمات شجاعانه و خردمندانه، البته انتظاری به جاست اما برآورده شدن این مهم در گرو ایجاد تغییرات بنیادین است. انحطاط و تباهی نهاد دانشگاه در سالهای رفته، حتی در قیاس با حوزههایی چون اقتصاد و سیاست خارجی کمنظیر و استثنائی بوده است. سخن گفتن دانشگاه و برآمدن آوای خوش بحث و نقد از آن، بیش و پیش از هر چیز در گرو حفاظت از استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک و ترویج فرهنگ پرسشگری و مدارا است. آزادی تریبونها و نشریات دانشجویی لازمه حیات و نشاط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه است.
و در نهایت نمیتوان از پویایی دانشگاه گفت و مشارکت آن در روزهای دشوار را طلبید و از تشکلهای دانشجوئی مستقل و ریشه دار سخن به میان نیاورد. ترکیب کنونی تشکلهای رسمی دانشجویی، تصویری درست از ترکیب فکری، فرهنگی و سیاسی دانشگاهها را ارائه نمینماید. شوربختانه بخش بزرگی از دانشجویان که از قضا مخاطبان و بسطدهندگان رویکرد اعتدال هستند، در شرایط کنونی از فعالیت رسمی محرومند.
در حال حاضر از آنجا که دانشگاهیان با نظرگاههای گوناگون فکری و گرایشات مختلف سیاسی به گونه ای عادلانه و متوازن از امکان تشکیل نهادها و فعالیتهای قانونی بهرهمند نیستند، صدایی که از دانشگاه میشنویم بازتاب ندای شهامت سقراطوار اکثریت دانشگاه نیست.
جناب آقای رئیس جمهور!
شوراهای احیای انجمن های اسلامی دانشجویان تقریبا بلافاصله پس از رویداد امید بخش خرداد ۱۳۹۲ و از میان جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور شکل گرفته و کار دشوار احیای دیرپاترین تشکل دانشجویی این کشور را که چون سایر ارکان دانشگاه در سالیان گذشته زخمهای بسیار دیده و به محاق توقیف و تعطیلی رفته بود، عهده دار شده اند. علی رغم ناملایمات و فشارهای بسیار، این شوراها اینک در بیش از ۵۰ دانشگاه کشور فعال هستند و با کمال مسرت تعدادی از آنها پس از طی مراحل قانونی انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه های خود را احیا نمودهاند.
در روزهای که گذشت شوراهای احیای انجمن های اسلامی سراسر کشور کوشیدند همایشی با عنوان “دولت، دانشگاه تعامل انتقادی” را علیرغم میل و منش خود در خارج از دانشگاه و با همکاری یکی از احزاب رسمی و قانونی کشور برگزار نمایند. هدف از این همایش بحث و بررسی پیرامون نقش و جایگاه دانشگاه در گذار کشور از موقعیت دشوار کنونی و به خصوص نحوه تعامل این نهاد با دولت تدبیر و امید بود؛ و قرار بود برای نخستین بار بعد از سالها انجمنهای اسلامی دانشجویان به صورت رسمی میزبان جمعی از روشنفکران و فعالان سیاسی باشند. متاسفانه علی رغم طی کردن تمام رویه های قانونی و فراقانونی! این همایش در آخرین لحظات لغو گردید.
جناب آقای دکتر روحانی!
آنچه بر این همایش رفت، نمونه ای از تنگناها و ناملایماتی است که فعالان دانشجویی و دیگر فعالان سیاسی و کنشگران مدنی با آن مواجه هستند. تمرکز دولت محترم بر غلبه بر بحرانهای متعدد کشور فارغ از هیاهو و جنجال رویه ای تحسین برانگیز است، اما امضاکنندگان این نامه نگران رویگردانی عقبه اجتماعی دولت و ناامیدی آنها در سایه مهندسی اقلیت پرهیاهو در فضای اجتماعی و رسانهای هستند. اقداماتی از جنس برگزاری همایش پیش گفته بیش و پیش از هر چیز با هدف حفاظت از پیوند مبارک میان جامعه ایران با دولت تدبیر و امید در گذار از سالهای دشوار پیش رو صورت میپذیرد و این مجموعه به جد بر آن است که همه فعالیتهای خود را صرفا در چارچوب قانون و با دوری از هر گونه تنش و هیاهو ادامه دهد.
ریاست محترم جمهور!
کوششهای ارجمند وزارت علوم و بهداشت برای ترمیم دانشگاه، اگر چه تاکنون ثمرات مبارک بسیاری داشته است اما سامان یافتن نهاد دانشگاه و شکوفائی دوباره آن در گرو حمایت و توجه مجموعه دولت و شخص جنابعالی است.
تاکید و حساسیت شما و دولت شما برای احیای نهادهای مدنی و صنفی و گشودن عرصه های وسیعتر برای فعالیت آنها – آنچنان که درباره خانه سینما و انجمن صنفی روزنامه نگاران رخ داد- امیدهای دانشگاهیان برای شکوفایی دوباره نهادهای دیرپای دانشگاه چون انجمنهای اسلامی دانشجویان فزونی بخشیده است.
اکنون شوراهای احیای انجمنهای دانشجویان اسلامی دانشجویان دانشگاههای کشور آمادگی آن را یافته اند که نقش خود را برای احیای دانشگاه در گذار از این سالهای دشوار ایفا نمایند و همگان را به درک جایگاه تاریخی خود در بازگشت دانشگاه بر مسیر قانون و سنت آکادمیک فرامی خواند.
۱٫    انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام زنجان دانشگاه زنجان
۲٫    انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک
۴٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
۵٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۶٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۷٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و اقتصاد
۸٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک
۹٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۰٫    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۱٫انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۱۲٫    انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز
۱۳٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
۱۴٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
۱۵٫    شورای احیاء انجمن اسلامی  دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان
۱۶٫    شورای احیاء انجمن اسلامی  دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
۱۷٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۱۸٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه جندیشاپور دزفول
۱۹٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز
۲۰٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
۲۱٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان
۲۲٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۳٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۲۴٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۲۵٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۲۶٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۷٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز
۲۸٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۲۹٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳۰٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان
۳۱٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
۳۲٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۳۳٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
۳۴٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۳۵٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۳۶٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
۳۷٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ساری
۳۸٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۹٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۴۰٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
۴۱٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان
۴۲٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان
۴۳٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر
۴۴٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بجنورد
۴۵٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر
۴۶٫    شورای احیای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یاسوج
۴۷٫    شورای احیاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا