پیشنهاد باقی به مستند قائم مقام: حاضرم برملا کنم

عمادالدین باقی درباره‌ی یادداشت منتشر شده در کانال مستند قائم مقام که به انتقاد از او پرداخته است، به انصاف نیوز گفت: «اگر به مقتضای جوانی از صراحت رنجیده نشوند، خود مستند قائم مقام حدود 50 مورد «خلاف واقع»، «دروغ»، «تحریف»، «خطا» و «کتمان عمدی حقیقت» داشته، آنگاه درباره‌اش چه باید گفت؟ اگر این دوستان … ادامه خواندن پیشنهاد باقی به مستند قائم مقام: حاضرم برملا کنم