سرویس : شهری

فقط یکی از معاونان «نجفی» چابک است

0

در پی انتصابات اخیر در شهرداری تهران، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان این که «شهرداری تهران با توجه به حجم مشکلاتی که دارد، نیازمند است که از مدیران…

Top