سرویس : برگزیده

پرونده سازی آمدنیوز برای دولتی‌ها

10

«آمدنیوز» که طبق آخرین برآوردها زیر نظر سازمان امنیت ترکیه (میت) فعالیت می کند، این بار «پرویز اسماعیلی» را به پرونده سازی برای روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر متهم…

Top