سرویس : دانشگاه

كاتوكيك تر از پاپ شدن در خوزستان!

0

به گزارش انصاف نیوز، «محمد كيانوش راد«، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد در یادداشتی نوشت: مسولين فرهنگي استان خوزستان، كاتوليك تر از پاپ نشوند. چند روز پيش در مراسم بزرگداشت…

Top