برچسب: دانشگاه امام صادق

سیاست‌ورزی به سبک حسام الدین آشنا

8

«محمد فاضلی» استاد دانشگاه که با حسام الدین آشنا در مرکز پژوهشهای استراتژیک ریاست جمهوری همکاری دارد، در یادداشتی تلگرامی به سیاست‌ورزی به سبک آشنا پرداخته است که…

Top