یادداشت مهم میرسلیم درباره ی انتخاب شهردار تهران

سید مصطفی میرسلیم، وزیر ارشاد دولت هاشمی تصریح کرد: شايسته است در انتخاب شهردار واجد صلاحيت، به گرايش مردم هوشمند و تيزبين
تهران و اعتماد كمي كه در انتخابات اخير به برخي از شخصيتها، علي رغم
تبليغات گسترده و پرهزينه و با بوق و كرناي آنها، ابراز داشته‌اند توجه
شود.‏

به گزارش انصاف نیوز، میرسلیم با ارسال یادداشتی به مديرمسئول روزنامه اطلاعات نوشت: مصاحبه جناب آقاي مسجد جامعي را ديروز خواندم و حيفم آمد به استقبال ايشان نشتابم. ايشان جرأت كرده بود در فضاي بسته‌اي كه از نظر تبليغاتي شهردار برپا كرده است مطالب برحقي را بيان كند. اعضاي شوراي شهر تهران بايد به عمق آن مطالب توجه كنند و در انتخاب شهردار تهران فريب ظواهر را نخورند تا در حق مردم تهران ظلم نشود و ان‌شاءالله با تركيب جديد شوراي شهر خيرات و بركات ماندگار و پايدار نصيب تهرانيان شود.‏

***

اهميت رياست جمهوري و مراسم تنفيذ و تحليف و اخذ رأي اعتماد براي دولت او نبايد ما را از وظيفة بسيار حساسي كه به عهدة شوراي اسلامي شهر تهران است غافل سازد و آن انتخاب شهردار و نظارت بر عملكرد او است. با عنايت به تجربيات ده سال گذشته، مناسب است برخي شرائط كه در هنگام انتخاب مدير شايسته از ميان نامزدهاي شهرداري بايد به جدّ در مد نظر قرار گيرد يادآوري شود:

۱ـ شهردار بايد خود را وقف تهران كند: اين كلانشهر آنقدر مسائل و مشكلات بغرنج دارد كه رسيدگي به آنها نبايد تحت شعاع هيچ نيت ديگري قرارگيرد. اگر نامزدي خواست از امكانات تهران براي كسب خوشنامي و شهرت استفاده كند و هر فعاليتي را در تهران انجام داد ابزار خودنمايي قراردهد تا آن را مثلا پلكان رياست جمهوري كند، در واقع به تهران و ساكنانش جفا كرده است زيرا منافع و مصالح شهروندان را براي كسب منزلت خود و به نيت كسب آرائشان خرج نموده است و اين تبعاً مفاسدي را بوجود مي‌آورد.‏

‏۲ـ شهردار تهران بايد عميقا آشنا با قابليتها و ظرفيتهاي زيستي تهران باشد. دشت تهران كه در كوهپاية البرز واقع شده است داراي فضايي نيمه بسته و منابع آبي محدود است. اين قبيل محدوديتها است كه مشخص مي‌كند، به لحاظ آمايش سرزمين گنجايش جمعيتي و گسترة جغرافيايي و ارتفاع ساخت و سازها در تهران چقدر باشد و بر مبناي راهبردهاي وابسته بدان، طرح جامع تهران تدوين و پيشنهاد شود و نه ملاكهايي كه در ردة دوم اهميت قرار مي‌گيرد. همين گسترش بي روية تهران است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را اخيرا بدان واداشته است كه طرح انتقال مركز سياسي و اداري را از تهران در صحن مجلس ارائه دهند.‏

‏۳ـ شهردار تهران نبايد از حربة فروش تراكم براي كسب درآمد استفاده كند: همين ابزار ناشايست است كه منجر به گسترش بي قوارة تهران بويژه از نظر ارتفاع شده است و نمونه‌هايي از آثار صدور مجوز براي ساخت برجها و برجكها در تمام پهنة تهران، بويژه در كوهپايه، امروز مشاهده مي‌شود؛ نتائج اين نوع صدور مجوز بسيار وخيم است:‏

الف ـ افزايش مشكلات و مفاسد اقتصادي ناشي از واگذاري مجوز تراكم سيار.‏

ب ـ افزايش عمومي مجوز تراكم به اندازة دو طبقه به ارتفاع ساخت و سازهاي جديد به اتكاء مصوبة نادرست قبلي ديگر و در نتيجه كاهش سرعت جريان هواي بسيار ضعيفي كه در اغلب ايام سال در تهران از غرب به شرق وجود دارد و تنها راه تهوية عادي شهر محسوب مي‌شود.‏

ج ـ ازدحام در مناطقي كه عرض خيابانها و كوچه‌ها در آن مناطق كم است (مانند الهيه) ولي اجازة تبديل باغ و خشكاندن فضاي سبز براي برپايي ساختمانهاي بلند مرتبه داده شده است.‏

د ـ وارد آمدن خسارتهاي جبران ناپذير به محيط‌زيست بويژه در مناطق هم مرز كوهپايه با تراشيدن كوه و بخصوص در مخاطره قراردادن ساكنان آن مناطق كه روي خط گسل زلزله قرار گرفته‌اند.‏

هـ ـ ناديده انگاشتن حقوق همسايگي و شهروندي در فرآيند فروش تراكم و صدور پروانة ساخت با ايجاد مزاحمتهاي موقت در هنگام دائر كردن كارگاهها با تجاوز به حريم پياده روها و حتي خيابانهاي همجوار و نيز مزاحمتهاي دائمي بعدي با ناديده گرفتن ظرفيت و امكان جابجايي ايمن در خيابانها و كوچه‌هاي همجوار آن ساختمانهاي بلند مرتبه كه نمونة بارز آن را در ولنجك مي‌توان مشاهده كرد.‏

و ـ فدا شدن طرح ساماندهي كوهپايه با منتفي كردن يكجانبة حريم ارتفاع ۱۸۰۰ متر و سياستهاي وابسته بدان.‏

ز ـ تشديد مشكلات فرهنگي و معضلات اجتماعي و افزايش خلافها و تعديهاي گوناگون در مناطقي كه بر اثر اين افزايش تراكم مواجه با ازدحام دائمي يا ازدحامهاي موقت در ساعاتي از شبانه روز مي‌شوند و عدم امكان نظارت مناسب نيروي انتظامي بر آن مناطق.‏

‏۴ـ شهردار تهران در ساماندهي عبور و مرور شهري بايد اصالت را به مختصات زندگي انسانها قراردهد و نه تسهيل رفت و آمد خودروها با ايجاد پلها و نقبهايي كه تقريبا بلافاصله پس از افتتاح، در ساعات اوج رفت و آمد، از خودروها انباشته و مسدود مي‌شود. سياست مصوب اولويت را به ترابري عمومي مي‌دهد بويژه راه‌آهن شهري كه گسترش آن، فضاي سطح شهر را تغيير نمي‌دهد و اشغال نمي‌كند و از امكانات محدود زندگي عادي مردم در كلانشهر تهران نمي‌كاهد.‏

۵ ـ شهردار تهران نبايد مقررات را به نفع منويات خود تغيير دهد بويژه با استفاده از سمتي كه به عنوان رئيس كميسيون مادة پنج براي تبديل كاربري‌ها دارد، يا با استفادة ناصواب و فرصت‌طلبانه از موقعيت تصويب طرح جامع تهران، در شوراي عالي مسكن و شهرسازي، و با بي‌اعتنايي به ضرورت ساماندهي كوهپايه و منتفي كردن حريم ۱۸۰۰ متر، بر مبناي فرآيند تطبيق غير كارشناسانه و قابل انتقاد.‏

‏۶ـ شهردار نبايد به خود اجازه دهد كه با تبليغات ظاهراً فرهنگي، ملاكهاي اخلاقي را براي خودنمايي مصادره كند در حالي كه تأثيرگذاري آن اقدامات فرهنگي و توصيه‌هاي اخلاقي موقعي است كه مقدمات اجرايي متناسب با آنها در مناطق شهري فراهم شده باشد: در ازدحام ناشي از بي‌توجهي به حقوق همسايگي و شهروندي، الصاق آگهي‌هاي خياباني و ديواري براي اشاعة توصيه‌هاي اخلاقي جز بي‌اثر كردن آن توصيه‌ها چه نتيجه‌اي دارد؟

‏۷ـ شهردار تهران نبايد بگذارد به نام او از مقدسات ديني سوءاستفاده شود.چاپ و نشر قرآن كريم بسيار كار پسنديده‌اي است اما چاپ عكس افراد در پشت جلد آن چه معنايي دارد جز استفادة ابزاري از مقدسات. در همين امتداد، خاصه خرجي براي شخصيتهاي معنوي و وامدار كردن مسئولان و افراد صاحب نفوذ، رويه‌اي است كه در آينده بايد حتماً از آن پرهيز شود.‏

بر مبناي نكاتي كه اجمالا مطرح شد معلوم مي‌شود كه شوراي محترم شهر كار نظارتي دقيق و كارشناسانه‌اي دارد كه از ابعاد فني و راهبردي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي برخوردار است و براي درست ايفا كردن آن، ناگزير است موجبات استقلال رأي خود را پاسداري كند.

بعلاوه شايسته است در انتخاب شهردار واجد صلاحيت، به گرايش مردم هوشمند و تيزبين تهران و اعتماد كمي كه در انتخابات اخير به برخي از شخصيتها، علي رغم تبليغات گسترده و پرهزينه و با بوق و كرناي آنها، ابراز داشته‌اند توجه شود.‏

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: https://www.ensafnews.com/3Xi5I

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن